Publicaties

Alleen ware liefde zal kunnen triomferen in het rijk van egoïsme en onzuiverheid

September 02, 2022
Brief van de Algemeen Overste aan vrienden en weldoeners n. 91

Mededeling van onze Districtoverste

September 30, 2022
De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een voorstel van liturgische tekst vrijgegeven ten gebruike voor de zegening van homoseksuele paren in het perspectief hen te aanvaarden in de sch