Mededeling van onze Districtoverste

September 30, 2022
Bron: District des Benelux

De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een voorstel van liturgische tekst vrijgegeven ten gebruike voor de zegening van homoseksuele paren in het perspectief hen te aanvaarden in de schoot van de kerkelijke gemeenschap.

Wij veroordelen streng deze pastorale acte die in ernstige en openlijke tegenspraak staat tot de goddelijke Wet alsook tot het voortdurend Leergezag van de Kerk.

Ten einde eerherstel te brengen voor deze openbare zonde, vragen wij aan al onze gelovigen, zo mogelijk, op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (7 okt.), tevens eerste vrijdag van de maand, de H. Mis bij te wonen met een eerherstellende communie voor het H. Hart.

Bidden we voor deze bisschoppen opdat zij trouw zouden beantwoorden aan hun zending van herder. Bidden we voor de verdwaalde zielen in deze zonde opdat zij door de bemiddeling van de H. Maagd zich bekeren en de weg naar het eeuwig heil mogen terugvinden.

Brussel, 29 september 2022

Op het feest de H. Aartsengel Michaël

E. H. Michel Poinsinet de Sivry