Zalig Kerstmis & Gelukkig Nieuwjaar!

Kribbe van de benedictijnerabdij van Dendermonde (uit een privé verzameling)

Zalig Kerstmis & Gelukkig Nieuwjaar!

Op Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God, de komst van God, Schepper, Verlosser en Heiligmaker in deze wereld. Deze werkelijkheid wordt ons geopenbaard door het christelijk geloof.

Op iedere Kerstmis vernieuwt Onze Heer Jezus Christus de goddelijke weldaden van zijn komst, voor ieder die zich wil verdiepen in het mysterie ervan en wil leven in overeenstemming met het Evangelie. In de aldus bereide harten wordt Kerstmis de bron van vreugde en vrede, ondanks de smarten van het leven. Vrolijk kerstfeest!

In de Persoon van Jezus Christus wordt ons een goddelijk Broeder geschonken, die ons oneindig liefheeft. De Heiland, almachtig zoals zijn Vader en hun beider Heilige Geest met wie Hij in wezen Eén is. Aan iedereen die in deze wereld komt, biedt Jezus heil met uitzicht op een eeuwig leven. Deze goddelijke realiteit is onze vreugde en onze kracht. Zalig en vrolijk Kerstfeest!

Door de Heilige Maagd Maria en de grote Heilige Jozef na te volgen bereiden we, net als de arme herders van Bethlehem, de vorstelijke wijzen en de ontelbare rij heiligen die ons voorafgaan, onze Heer Jezus Christus de ereplaats in ons hart en in ons dagelijks leven door het gebed, de naastenliefde en de werken van barmhartigheid, zowel de geestelijke als lichamelijke.

Door Jezus, onze Heer en Verlosser, met Hem en in Hem, geven we alle eer en glorie aan de Heilige Drie-eenheid. Laten we door Hem, met Hem en in Hem, licht en kracht, bovennatuurlijke vrede en vreugde putten! Nu, meer dan ooit is dit nodig om het jaar 2022 in te gaan als kinderen van God. De beste wensen voor het nieuwe jaar!

E.H. Patrick Duverger, Districtsoverste